AMIGUES PER SEMPRE

Heus aquí una sessió de grup ideal, quatre amigues que vivien a diferents racons del món, es van citar al meu estudi per a una sessió de fotos.

Com sol passar en aquest tipus de sessions, l'espontaneïtat és més present que en sessions individuals i m'agrada poder captar-la, així doncs tot flueix i l'autenticitat deixa el segell a les imatges.

 
TITULO
DESCRIPCION